Kezdő oldal

T Á J É K O Z T A T Ó – BEJELENTKEZÉS/ÍRATKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt szülőket/és törvényes képviselőket hogy Ada község területén az óvodákba – óvoda, napközi, bölcsőde – a BEJELENTKEZÉS/ ÍRATKOZÁS a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan 2020. május 15-től 2020. június 15-ig történik az „e-uprava” portál segítségével az előző tájékoztatóval összhangban.

A szülő választhat, hogy melyik óvodába (épületbe illetve csoportba, korosztálytól függően) íratja be gyermekét.

Kivételesen azon gyermekek akik 2020. szeptember 1-ig betöltik a 3 évüket beíratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán a Pitypang épületbe a Mite Radujkova 6. sz. alatt, és Moholon a Bóbita épületbe a Titó Marsall 108. szám alatt. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a „Srce” épületbe íratkozhatnak a Dimitrije Tucovića 13.. sz. alatt, Moholon pedig a „Veseljko” épületbe a Novak Radonić 17. sz. alatt.

Emlékeztetjük a szülőket, hogy az öt és fél évestől a hat és fél éves korú gyermekeket (2014.03.01- 2015.02.28. született gyerekek) KÖTELESEK beíratni az iskolai előkészítő programba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a gyám büntetésben részesül.

A mennyiben a szülőknek/törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot 2020. június 25-től 2020. június 30-ig és ezt benyújthatják 2020. július 4-ig az intézmény székhelyén (Ada, Mite Radujkov u. 6. sz.).

Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el!

T Á J É K O Z T A T Ó – JELENTKEZÉS/ÍRATKOZÁS

Tájékoztatjuk a polgárokat, szülőket és törvényes képviselőket, hogy a gyermekek elektronikus úton történő bejelentése/íratkozása az intézménybe elektronikus úton 2020. május 15-től, 2020. június 15.-ig lesz kivitelezhető (a www.euprava.gov.rs. címen az „е-вртић“ szolgáltatásnál).

A fenti weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a „szolgáltatások”(„услуге”)alkalmazás kiválasztását követően a „gyermekek”(„деца“) majd az „e-óvoda”(„е-вртић“) kiválasztása szükséges. Ezt követően a „segítség”(„помоћ“) alkalmazásban a felső sávban, majd a bal oldalon „a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval“(„креирање налога корисничким именом и лозинком“) és „bejelentkezés felhasználói névvel és jelszóval“(„пријава корисничким именом и лозинком“) alkalmazások kiválasztása szükséges. (ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a a gyermekek bejelentésével kapcsolatban).

Az intézményre vonatkozó szolgáltatás 2020. május 15-én kerül beindításra a www.euprava.gov.rs. weboldalon.

Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024/851-131-es telefonon, valamint a cikajovazmajada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Az intézmény szakszolgálata

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk a polgárokat, szülőket és törvényes képviselőket, hogy az intézmény megkezdi a munkát, azaz a közvetlen nevelői-oktatói munkát az egésznapos tartózkodásra előlátott épületekben – azon szülők és törvényes képviselők részére, akiknek nincs más módjuk a gyermekükről való gondoskodásra – (Adán a Dósa András 39. szám alatti és Moholon a Titó Marsall 20. szám alatti épületben) 2020. május 11-től kezdődően.

A szülők és a törvényes képviselők kötelesek a gyermeknek az intézménybe történő visszatérése előtt a munkáltatótól való igazolások benyújtására arról, hogy а munkát kötelesek a munkáltató székhelyén vagy annak más ügyviteli és szervezeti egységében végezni, a munkáltató adatainak megjelölésével.

A szülők és a törvényes képviselők kötelesek a gyermeknek az intézménybe történő visszatérése előtt az illetékes gyermekorvos 7 (hét) naptól nem régebbi igazolását benyújtani a gyermek egészségi állapotáról.

A gyermekek befogadása kizárólag a felsorolt dokumentumok benyújtását követően lehetséges az illetékes szervek által előírt egészségügyi és megelőző intézkedések szigorú betartása mellett.

Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024/851-131-es telefonon, valamint a cikajovazmajada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Az intézmény szakszolgálata

Videó prezentáció