Veseljko

Portfolio Categories: Objekti.

“Veseljko”, Mol, Novaka Radonića 17.

Zabavište „Veseljko” nalazi se u mirnoj ulici blizu centra naselja.Kraća šetnja od 5 minuta dovodi nas na obalu reke Tise i u rekreativni centar.
Zgrada sa najdužom tradicijom boravka dece ima dve radne prostorije u kojima su smeštena deca uzrasta od 3 do 7 godina. Veliko dvorište s mnoštvom pratećih rekvizita zadovoljava svaki vid dečje potrebe za kretanje i igrom.
Vaspitno-obrazovni rad odvija se po predviđenom planu i programu kroz igrolikeaktivnosti,koje omogućuju deci da na spontan način usvoje znanja iz svih oblasti.Poseban akcenat u našem programu stavljen je na muzičke i likovne aktivnosti.
“Dečji svet je igra,što duže traje,dete leti sve dalje.”