Multunk

Bemutatkozás:

Ada neve török eredetű szó és szigetet jelent. A község 82 méteres tengerszint feletti magasságon, a lősz teraszon terül el. Adán már 1703-ban volt iskola. A tanítás magyar és szerb nyelven is folyt. Később megnyílt a mezőgazdasági iskola és óvodák is nyíltak. Ma az általános iskolán kívül műszaki középiskola, alsó fokú zeneiskola, könyvtár, színház, sport és művelődési egyesület is működik községünkben.

Az első óvoda megnyitására a hivatalos feljegyzések szerint 1876. augusztus 21-én került sor. Az óvodát a következő szép szavakkal nyitották meg: ” Igen tisztelt gyülekezet! Nagyon egyszerű, de szívhez szóló ünnepélyre gyülekeztünk össze… Elérkezett az a pillanat, melyet számos szülő vár, a kisdedóvoda, e buzgólkodó városunk bölcs gondolkodásából állított föl s ezennel átadatik felekezeti különbség nélkül a kisdedek számára…, melynek célja a kisdedekre való felügyelés, a gyengéd ápolás, s játékszerű vezetés és oktatás különféle aprólékos kézimunkákkal…”

Az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Nevelési Oktatási Intézmény, Ada Községi Képviselő Testület végzése alapján alakult meg 1964-ben. Azóta az Önkormányzat által fenntartott, önállóan gazdálkodó intézményként működik. 12 épületben folyik a tanmunka. Tevékenységünk felöleli az iskoláskor előtti gyermekek tartózkodását, nevelését és oktatását, valamint a megelőző egészségi szociális védelmet. Igyekszünk élmény gazdag óvodákat kialakítani, ahol a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. A gyermekek fejlődő személyiségét -, testi, lelki szükségleteit figyelembe véve, a szülőkkel karöltve boldog gyermekkort biztosítva teremtjük meg az optimális feltételeket csoportjaink tevékenységéhez. A gyerekek a lakóhelyük és az oktatási nyelvnek megfelelő, a hozzájuk legközelebb lévő óvoda épületébe járnak. Az oktatás csoportokon belül, magyar és szerb nyelven folyik. A gyermekek és szülők igényei, valamint a környezetünk vegyes nemzeti összetétele hatására, külön munkaformákat vezettünk be csoportjainkba, mely felöleli a magyar gyermekek szerb nyelvre való tanítását, valamint a magyar nyelv tanítását a szerb nemzetiségű gyermekek részére. A környezetnyelv elsajátítása céljából és az eddig pozitív tapasztalatok alapján, e munkaformának állandósult jelleggel folynak munkaszervezetünkben.

Az idegen nyelv oktatása is tervszerűen működik. Gyermekeink barátkoznak és játékosan ismerkednek az angol nyelvel, amelyet a szülők önállóan fizetnek.
Munkaszervezetünkben lehetőséget biztosítunk a fejlődési rendellenességgel elő gyermekek számára. Célunk a sérült gyermekek bekapcsolása a közösségbe, fejlődésük segítése és a pszicho motorikus képességek fejlesztése.

Legfontosabb feladataink a fejlesztés területén:

  • nagymozgások kialakítása, fejlesztése, korrigálása
  • manuális készség fejlesztése
  • beszéd indítása, beszédszervek ügyesítése
  • játéktevékenység fejlesztése
  • külön hangsúlyt kap az önkiszolgálás
  • szülőkkel való együttműködés ( bevonjuk őket közvetlenül a csoport életébe).  A bölcsődében bitósítottunk számukra csoportszobát, ahol szeretettel befogadták őket és ők is örömmel vesznek rész a foglalkozásokon.