Početna strana

Podaci o zaposlenima

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грaђане, родитеље и законске заступнике, да ће установа почети са радом односно са обављањем редовног непосредног васпитно-образовног рада од дана 01.09.2021. године у свим објектима установе.

Такође обавештавамо кориснике наших услуга да објекат „Срце“ на адреси Ада, Маршала Тита 31. поново почиње са радом.

Целодневни боравак организује се у Ади у објекту Доша Андраша 39. и у објекту Мите Радујкова 6., а у Молу у објектима Маршала Тита 20. и Маршала Тита 108.

Спискови васпитних група су истакнути на објектима установе.

Родитељи и други законски заступници су у обавези (да за децу која први пут долазе у установу) пре доласка у установу донесе потврду од лекара педијатра о здравственом стању детета,

Прихватање детета у установу могуће је само након достављања горе наведеног документа и уз строго придржавање прописаних здравствених и превентивних мера од стране надлежних органа.

Контактирање установе је могуће путем телефона 024/851-131 или путем електронске поште cikajovazmajada@gmail.com.

Стручна служба установе