Početna strana

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грaђане, родитеље и законске заступнике, да установа обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).
Контактирање установе је могуће путем телефона 024/851-131 или путем електронске поште cikajovazmajada@gmail.com.
Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.
Стручна служба установе