Duga


„Duga”, Ada, Sava Kovačevića 74.

Duga je vrtić gde vaspitači stvaraju neophodne uslove u kojima će deca sa radošću prepoznati sve boje detinjstva.
U realizaciji vaspitno-obrazovnih ciljeva podstičemo dečje prirodno ponašanje,igru i pokret.Karakteristika našeg vrtića je negovanje tradicije,nacionalne kulture običaja putem narodnih priča,dečjih tradicionalnih igara. S posebnim zadovoljstvom obeležavamo značajne datume i praznike (Božić,Uskrs) u čemu nam mnogo pomažu roditelji angažovanjem u našim aktivnostima,na osnovu svojih afiniteta.
Naša radna soba je mala radionica u kojoj se iskoristi sve što sakupimo u prirodi,ušetnji,naizletu.Kad oplemenjujemo prostor u kojem živimo,oplemenjujemo i naše međusobne odnose.
Pripremajući decu za školu i zadatke koji ih očekuju,trudimo se da sačuvamo njihovo detinjstvo.