Maslačak


„Maslačak“, Ada, Mite Radujkova 6.

Centralna zgrada Ustanove ‚‚Čika Jova Zmaj‚‚ je ‚‚Maslačak‚‚. U njoj se nalazi sekretarijat, služba računovodstva, direktor i pedagoška služba.
U ‚‚Maslačku‚‚ finkcionišu 3 vaspitne grupe poludnevnog boravka na madjarskom jeziku. Vaspitno-obrazovni rad se odvija po važećim Osnovama programa i Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Poseban akcenat smo stavili na saradnju sa članovima porodice, koji su uvek dobrodošli u našim radnim sobama za vreme svakodnevnih aktivnosti, a takodje i akcija, proslava i drugih manifestacija.
Poludnevni boravak ostvaruje se u prepodnevnom terminu od 7 do 12 časova.
Ono čime se rukovodimo u radu je velika pedagoška teorema: „Sve što treba da znam o tome kako valja živeti, šta raditi, kakav biti, naučio sam još u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju drugog uspona školovanja, nego se krila u pešćaniku dečjeg vrtića…“