Naknadni upis u dečji vrtić

Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ,, Čika Jova Zmaj,, p.o. Ada obaveštava Poštovane roditelje da se naknadni upis u dečji vrtić – zabavište, obdanište, jaslice – za 2014/2015 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši 04.08.2014.,05.08.2014. i 06.08.2014. u zgradama ustanove, od 9. do 12.časova .

Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić (objekat, odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom ) u koji će da upiše dete. U vrtić se mogu upisati i deca koja će do kraja februara 2015. godine napuniti 4. godine.

Podsećamo roditelje čija će deca napuniti pet i po do šest i po godina,(rođeni od 01.03 2008.- do 28.02.2009.) da je upis u pripremni predškolski program OBAVEZAN. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama.

Roditelj ili staratelj za upis podnosi:

– svoju ličnu kartu
– zdravstvenu knjižicu deteta
– izvod iz matične knjige rođenih za dete (kopiju)
– lekarsko uverenje od izabranog pedijatra

Molimo Vas da upis deteta vršite u datim rokovima!